salecomputer it

ข้อมูลการชำระเงิน

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน

Tel : 098-831-1031

Line ID : salecomputerit

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท เซลคอมพิวเตอร์ ไอที จำกัด

462-0-12984-4

( ออมทรัพย์ )